დაბეჭდვა

შესაბამისობის დეკლარაცია

Posted in მარნეულის ტელევიზია

 

 

 

komunikac. ang2016

 

 

 

2016 წლის აუდიტის დასკვნა

kom a1

kom a2

 

 

შესაბამისობის დეკლარაცია 2017 წელი

Shesabamisobis deklaracia 2017 

 

შესაბამისობის დეკლარაცია

SHESABAMISOBIS DEKLARACIA

 

 

2015 წლის აუდიტის დასკვნა

 

aoditoruli daskvna 2015 w

 

auditoruli daskvna 1

 

 

2015 წლის ანგარიში

 

 

2016 წლის ანგარიში

 

პოლიტიკური რეკლამის ტარიფი

POLITIKURI REKLAMIS TARIFI

წერილი არჩევნებში პოლიტიკური ფასიანი რეკლამის განთავსებაზე

წერილი არჩევნებში პოლიტიკური ფასიანი რეკლამის განთავსებაზე